Min Bullet Journal / My Bullet Journal

Min Bullet Journal

Är en mer direkt eller riktad form av att skriva kalender. En kalender har mer hållpunkter och ägnas mer åt att strukturera upp året medan en bullet journal går mer rakt in på de kärnpunkter man har valt att fokusera. En bullet journal är som namnet avslöjar skapad för att ge resultat.

Under många år har jag gjort något som liknar en blandning av en kalender och en bullet journal. Jag har dock inte haft den direkta strukturen som är vad som skapar ett sådant effektivt resultat som bullet journal har men jag har använt mig av en del saker som fått mig att se en del av de mönster som jag har vilket har varit behjälpligt. I år har jag däremot tagit mig an bullet journal systemet vilket jag hoppas ska ge riktiga resultat. 

Jag vet att jag är lite sen med att dela med mig av den här boken men jag kände att jag ville testa det först för att se lite hur det gick. Det är alltid sådär med ett nytt system, det tar en liten stund att komma in i det och bli bekant med det. Och nu så har jag fotat de första sidorna och här ser ni det första uppslaget. Dessa kommer att finnas tillgängliga på Etsy inom kort om man vill ladda ner och använda. 

Vad jag kommer att fokusera på i år är att jobba på min youtube kanal och min konst så det kommer att bli mycket målningar, skisser, film och fotografier framöver. 

Om ni vill se när jag gör den här bullet journal är här en länk till youtube videon:

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

My Bullet Journal

This is more of a direct and determined form of writing a calendar. A calendar uses more of a point version to keep all tasks assigned to the specific date while a bullet journal sees to it that the tasks gets done if it’s one of the core tasks cause it moves the task forward if incomplete. A bullet journal is designed to get results.

During many years I’ve made something that kind of looks like a bullet journal but yet still a calendar, it’s been some kind of mix of the two. It has helped me see some of the patterns that I have but not to complete the things I truly wanted to get done. This year I’ve decided to try the bullet journal method and see if I can get results in all the areas I want. 

I know that I’m a bit late in sharing this with you but I wanted to try it out first. It’s often like that with a new system you need to get acquainted first and get comfortable with each other. I’ve now photographed the first pages, first spread of the journal which you can see here. These will be available on Etsy shortly if you’d like to download and use them. 

This year I’ll be focusing on working with my youtube channel and my art so there will be a lot of paintings, sketching, films and photographies.  

If you’d like to see how this bullet journal is made you can have a look at the youtube video I made:

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next