Laviner och strömmar.

Vilken dag! I morse infann sig en lavinartad känsla när jag sakta började inse hur många saker som ligger framför mig. Visserligen är de intressanta var och en för sig men tillsammans tenderar de att resa sig övermäktiga. Marknadsföring, layout, texter att skriva, tryckeri att välja, hemsida som ska fixas och ytterligare fler saker som jag inte är bekant med, ännu. Allt ska dessutom utföras så snabbt som möjligt, om allting ska klaffa…

Det är med skräckblandad förtjusning som jag sätter mig ned för att sortera och planera, i hopp om att vilseleda mig själv bort från farhågornas djup. Med siktet fäst på kompassnålens riktning vandrar jag tillbaka in på den väg som inte låter magkänslan gunga ur båt. Jag följer strömmens rytm.

/T