Tvätta håret i köksvasken med tvål / Hair washing day with soap in a bucket & speed painting water colour

Tvätta håret i köksvasken med tvål

Att ta en lång varm dusch är något som jag själv oftast tagit för givet att man kan göra men inte nu längre. Det händer sig nämligen som så att i vårt nya hem, här i Danmark, som är ett renoveringsobjekt, får man göra saker och ting lite annorlunda. Det är ett gammalt hus och moderniteter som dusch och bad fungerar inte helt som det ska men skam den som ger sig för smutsig tänker jag då rakt inte vara. Så jag tvättar håret i en bunke i köksvasken vilket går det med. Naturligtvis inte lika trevligt som den där sköna duschen eller badet men det funkar. Till råga på allt har jag slut på schampo så jag får använda min fintvål istället. Som Cajsa Warg sa man tager vad man haver. Sen målar jag en speed painting i vattenfärger med. 

Se här hur det ser ut. 

Hair washing day with soap in a bucket & speed painting water colour - Episode 5
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Hair washing day with soap in a bucket & speed painting water colour

Taking a nice, long warm shower is something I for one always have taken for granted. Not anymore, in our new home, here in Denmark which is a renovation object, it’s kind of a lot of work to get a bath so things has to be done a bit different. It’s an old house and all the modern things like shower and bath doesn’t work quite as well as you’d expect them too. But I’m not giving in so in this episode you’ll see my alternative solution to washing my hair when too many wants to take a shower the same day. I’m washing my hair in a bucket with soap. Use what you got Cajsa Warg said. Also watch the mini speed painting in watercolours that I did of the view I have from my kitchen window.

Hair washing day with soap in a bucket & speed painting water colour - Episode 5
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Hur långe ska vårt icke jämlika samhälle få fortgå? Working women and absence of equality 

Hur långe ska vårt icke jämlika samhälle få fortgå?

Idag dök ett inlägg upp som fångade min uppmärksamhet. Det var en artikel som återkommer år efter år. Den handlade om att från i fredags arbetar alla kvinnor i EU gratis tills årsslutet.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_en.htm

Det gör mig ont att läsa att vi som kvinnor blir andra klassens medborgare trots att det kontinuerligt hävdas att vi lever i jämlika samhällen. Nej, det gör vi inte. Vi kommer inte att göra det så länge som kvinnors arbete nedvärderas lönemässigt. Hur förbenat svårt ska det vara att se till att det är lika lön för lika arbete oavsett kön!  

Hur kan man tycka att det är ok att få mer betalt än sin kollega bara för att man är av ett annat kön inte för något som man åstadkommit? Vart finns stoltheten? Är vi alla så låga varelser att vi lever och anammar regler som bara gynnar den egna individen? Jag säger inte att alla står för ojämlikhet, jag tror bara att det har gått så långt att det har blivit vardag och inget som ges en närmare tanke. Är det inte dags för förändring?

Vad är det för företag vi skapar när de som gör mindre, presterar sämre premieras och får högre positioner, förmåner och bättre lön? (naturligtvis inte i alla fall). Kommer verkligen de företagen att växa till sin fulla potential på det viset? Generera maximal vinst? Bara tankar som florerar…

Dagens v-log handlar passande nog om att tvätta vilket är något som varit kvinnans jobb genom tiderna. 

Laundering like it's the 19'th century & Painting Seascape in acrylic
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Working women and absence of equality 

Today a post caught my attention. It was an article that comes every year and to be honest it’s getting old. The article was about women in the EU has since Friday been working for free and will until the new year.

It hurts that we as women are treated like secondary citizen even though it’s so often emphasised that we live in equal societies. No, we don’t. And we won’t for as long as womens work is devalued by the pay check. Now let me be frank, how damn hard can it be to see to that there will be equal pay for equal work regardless of sex! 

How can anyone think that it’s ok to get more pay then their college merely on the fact of different sex, not because of something accomplished? Where is the pride? Are we all such low living creatures who only embracing the laws of nature benefitting the one who cries loudest? I’m not saying that everyone stands for inequality, I’m only questioning it. Isn’t it time for a change?

What kind of companies are we creating when the ones who do less, have less quality work are premiered to get higher positions, benefits and better pay? (of course not in all cases) Will the companies really grow to their full potential in this way? Will they receive the maximal profit? Just some thoughts…  

Todays v-log is fittingly about doing laundry something that has been assigned to women for centuries.  

Laundering like it's the 19'th century & Painting Seascape in acrylic
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

Equipment in the video:

Biobased laundry detergent https://amzn.to/2QnYres (not the brand I got)
Wood laundry clamps https://amzn.to/2JANVxD
Washing machine https://amzn.to/2RCeoxL (equal to the one I got)

Ceramic pan https://amzn.to/2F0f3rj

Acrylic paint Winsor & Newton:
White https://amzn.to/2Dnr20D
Deep turquoise https://amzn.to/2DoPoqC
Phtalo blue https://amzn.to/2SK1hvM
Payne´s grey https://amzn.to/2DkFOFb
Cerlean blue https://amzn.to/2JBIj6p
Lemon yellow https://amzn.to/2JBDdXT
Yellow ochre https://amzn.to/2Dlwcdu
Cadmium yellow deep hue https://amzn.to/2CY47aS
Canvas 9 x 12 https://amzn.to/2SKkHR1 (not the brand I used )
Brushes https://amzn.to/2PE41Mq

DISCLOSURE: This post may contain affiliate links, including Amazon.com. It allows us to recommend products at no extra cost to you and enables this free content to continue.

3 tips hur man gör eget pyssel inför Halloween / Decorating for Halloween 

Pyntar inför Halloween 

Slöjan är tunn vid den här tiden av året när Halloween börjar att närma sig brukar man säga. Med slöjan menar man den ”väven” som skiljer världarna åt. Det är med andra ord enklare att se och kontakta ex. andevärlden och personer som vandrat vidare till andra sidan. Halloween som många känner den idag handlar mest om bus eller godis och att klä ut sig till något läskigt och att skrämmas för skojs skull. Allt väldigt roligt men vad många inte vet om är att högtiden grundar sig i vår anrika hedniska historia. Förr i tiden var det brukligt att man klädde ut sig och gick från dörr till dörr för att samla allmosor i form av mat för att hedra de döda. I utbyte sjöng och reciterade verser. De hushåll som bidrog ansågs få en lyckad skörd och god tur nästkommande år och hos de andra hälsade andarna på och blev utsatta för spratt. Ofta användes urholkade kålrötter och pumpor som karvats i groteska mönster som lyktor att tjäna som andar för att skrämmas, dessa lyktor användes även att mota bort onda andar. En aktivitet som var populär vid Halloween var att spå sig för att höra om sin framtid.   

Idag är dagen före Halloween men enligt den hedniska traditionen är Halloween en trefaldig händelse så vi kör på det. Hur som helst var det tänkt att vi skulle få upp lite roliga dekorationer idag. Dessvärre så har allt vårt vanliga Halloween pynt blivit kvarlämnat i förrådet i Sverige så vi får helt enkelt sätta oss och pyssla lite. 

Ett enkelt pyssel är att klippa ut lite pumpor i papper. Man kan göra en enkel mall att använda och sen måla och klippa ut skrämmande ansikten på dem. Se så fina de blev i fönstren! 

Och vad är Halloween utan katten? Så som kattälskare gör vi såklart ett par katter att sitta i fönstren med vid våra små ljuslyktor som vi gjort av gamla glasburkar. 

Decorating for Halloween 

The veil is thin this time of year near Halloween, that’s what people say. The veil meaning the ”fabric” that separates this world with the others. In other words it’s easier to see and connect with the spirit world and people from the other side. As many people see Halloween today it’s mostly about having fun, ”trick or treat” , dressing in costumes and scaring each other for laughs. But what many don’t know is that this celebration have pagan roots. In ancient times it was a part of Halloween or Samhain to dress out in costumes, paint their faces black and go from door to door to collect food to honor the dead. In exchange they recited verses or sang songs. Each household who contributed was said to have a good harvest next year and good fortune. The others where vengeance by the spirits and often exposed to trickery like visits from the spirits in from of hollow turnip- or pumpkin lanterns with scary faces carved into them. These lanterns also served to keep evil spirts away. An activity that was widely popular at Halloween was to get your fortune told. 

Today is the day before Halloween but according to the pagan tradition, Halloween is a three day event so let’s go for that. Anyhow, the thought was to get some decorations up but unfortunately all our Halloween decorations got left behind in the storage in Sweden. That’s why we are going to make some decorations instead.  

One easy craft to do is to cut out som pumpkins in paper and hang in the windows. Look how cute they are! You can easily make one and use it as a template and then you just paint and cut out a scary face on them. 

And not to be forgotten on Halloween are the cats, cause what is Halloween without the cats who sees the spirits better than anyone else? As catlovers we also made a couple of cats to sit in the windows with our little lanterns made from old glas jars. 

Vinn en av mina akvareller / Win one of my water colour paintings 

Vinn en av mina akvareller

Idag är det söndag och det betyder att ett nytt v-log avsnitt är ute, kl. 15:00  för att vara exakt.

 Det är tidig morgon ännu och solen har bara precis börjat att gå upp.

Man märker att kylan har börjat att komma även hit ned till södra Danmark då fukten samlar sig under natten mellan fönsterrutorna. Kanske kommer jag att få se vacker rimfrost i mina fönster lite senare in på året. Men nu är det dags för lite morgonkaffe och morgonrutiner. Alla små både älsklingar och liten älskling ska få frukost och tas om hand och sen startar dagen med allt som står på schemat, bl.a. att sticka färdigt lillans vantar. Hon behöver dem nu när vädret börjar att bli kallare så att hon inte fryser om händerna. Sen blir det att lägga ut dagens avsnitt på v-loggen där ni kan vinna en av mina akvareller, en som jag målade de första dagarna som vi var här. En vacker ros för att vara exakt.

Så här ser den ut. Gå in, prenumerera och titta för att delta i utlottningen. 

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Win one of my water colour paintings

Today it’s Sunday and that means v-log day, at 3 pm to be correct.

It’s still very early and the sun has only started to rise.

You can see that the cold is slowly arriving even here in the southern parts of Denmark. Small drops of water moist is assembling between the windows and maybe I’ll get to see hoarfrost later this year. Now it’s time for morning coffee and all the morning routines. All furry loved ones  and my little darling is going to have their breakfast and taken care of. Then we start the day by knitting my little ones mittens, she’s going to need them now when the weather is getting colder. After that it’s v-log time and in todays episode you can win one of my water colour paintings. One that I made just a couple of days after we moved to Denmark. It’s one of a lovely rose.

Here’s what it looks like. Go in, subscribe and look to participate. 

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Första gången jag ser det nya huset / Ever moved into a house you haven’t seen before? 

Första gången jag ser det nya huset

I dagens avsnitt får ni se mitt nya hus. Ett hus som jag själv inte sett förräns jag kom hit och flyttade in. Visst hade jag sett bilder på nätet och filmen som sambon hade spelat in då han var och tittade på det men det var trots det inte alls vad jag hade förväntat mig. Jag kan avslöja att det var många av de bekvämligheter som jag hade räknat med skulle finnas där som saknades. Se hur det går i dagens avsnitt …

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Ever moved into a house you haven’t seen before? 

In todays episode you’ll get to see when I’m moving into my new house. A house I haven’t seen before I got to the island. Sure I’ve saw pictures online and the movie my other half had recorded when he had gone to see the house but it’s not the same as being on the spot having a look with your own eyes. I can tell you that there are a lot of the normal comforts that I’ve counted on that was missing which I was told should be there. Se how things work out in todays episode…

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Equipment I use in the video –

Vaccum cleaner 
Mop and bucket set 

Nu ligger allra första avsnittet ute! The first episode is airing!

Nu ligger allra första avsnittet ute!

Hej alla !

Tänk, nu äntligen är det allra första avsnittet ute. Min egen youtube kanal ThessA. Allt är väldigt spännande och det ska bli väldigt roligt att se hur allting tas emot.

I första avsnittet så får ni se min flytt från Sverige till Danmark. Vi reser i tidiga gryningen när allt är mörkt och tyst och anländer till en av Danmarks öar Ærø under eftermiddagen till vårt nya hus. Ett hus som kommer att visa sig ha flera överraskningar.

Ta hand om er!

The first episode is airing!

Hi lovelies!

Omg, the very first episode is out. Imagine, my very own youtube channel ThessA. Everything is very exciting and I’m so curious to see how people will respond to it.

In the first episode you’ll see my moving from Sweden to Denmark. We travel in the early dawn when all is dark and quiet and arrive to one of Denmarks island Ærø during the afternoon to our new house. A house that will show to have several surprises installed.

Take care!

Idag släpps trailern för min youtube kanal ThessA / Today the trailer for my youtube channel ThessA is released

Idag släpps trailern för min youtube kanal ThessA 

Jag måste erkänna att det är faktiskt riktigt spännande. Även om det bara är en trailer och även då jag vet att sannolikheten att de första videorna som man lägger upp på en ny kanal sällan får så många visningar om ens några så är det trots det lite nervpirrande. 

För er som inte vet så har jag under en ganska lång tid funderat på att släppa en kanal där jag gör videos och visar hur man ex. målar olika tekniker och dylikt. Från början hade jag inte alls planerat att kanalen skulle innehålla någon form av v-log utan vara en renodlad konstkanal. Men allteftersom året har gått har jag utvecklats och det kändes som att jag göra mer än bara måla. Konst är för mig så mycket mer än bara att måla tavlor. Konst och inspiration är något som man kan finna precis överallt varje dag i allting bara man vet var man ska titta eller rättare sagt hur man ska titta. Därför bestämde jag mig för att kasta mig rätt ut i det okända, eftersom jag inte stått framför kameran tidigare eller känner mig bekväm med det, och se om vingarna bär mig. 

I kanalen ThessA delar jag allt det som jag kan om konst, fotografering, att skriva och dessutom får ni följa med på resan och se bitar ur mitt liv och vad som jag får uppleva när jag flyttar från Sverige till Danmark. Prenumerera på kanalen (det är gratis) och följ med på äventyret!

Och missa inte första avsnittet som sänds nu på söndag! 

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

Today the trailer for my youtube channel ThessA is released

I have to admit that this is rather exciting,  even if it’s only a trailer. And even though I know that it’s not very likely that someone, if anyone, will watch the first videos you put up in a new channel it’s still tickles my nerves a bit. 

All of you who are new to me and my work, I’ve been planning for a while now to make videos with tutorials on how to paint, different techniques and such. From the beginning I never dreamt that the channel would contain any kind of v-log recembleing material at all. But as the year has gone by I’ve evolved and I feel like there’s more then I can do and contribute with then merely painting. Art for me is so much more then just a couple of paintings. Art and inspiration is something you can find everywhere, every day in everything. You just need to know where to look or rather how to look. That’s why I decided to take a leap out in the unknown, cause I haven’t been in front of the camera before nor do I feel comfortable, to see if I can fly. 

In the channel ThessA I share everything I know about art, photography, writing and you also get to accompany me on the journey and se bits and pieces of my life and what I get to experience moving from Sweden to Denmark. Subscribe to the channel (it’s free) and come with me on the adventure!

Don’t miss the first episode that is launched this Sunday! 

Better late than never My Bullet journal setup - Botanical theme
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next

7 saker jag lärde mig från att staga mitt hus / 7 things I learned from staging my house

7 saker jag lärde mig från att staga mitt hus

Det är mycket att tänka på när man ska sälja ett hus. Inte nog med att man ska packa ned alla saker och flyttstäda och ha visning. Man ska även se till att stagea huset så att det ser så bra ut som möjligt för bästa chans att få sitt hus sålt till bästa pris. Så hur gör man då det? 

(for english version scroll down)

  1. Det är inte ditt hem – hitta din målgrupp.

Jo, för det första måste man separera sig från tanken på att det är ens hem som man ska sälja/visa upp. Du ska inte visa upp ditt hem på instagram eller Facebook för likes, ditt hus ska säljas. Från och med nu är huset ett potentiellt hem till någon annan. Så vem är denna någon annan eller med lite mer korrekt terminologi, vem är den målgrupp som är mest trolig att vilja köpa huset?

När man väl vet det så kan man styla huset med det som man har för att skapa en atmosfär som tilltalar målgruppen.

Ett bra tips är att titta på vilka som bor i din omgivning och vad där finns att göra. Vi rådfrågade även vår mäklare om vem han trodde var mest trolig att vara vår målgrupp. Enligt honom så kunde vi ha flera olika målgrupper. Därför var det lite svårare att stagea huset då det kunde tilltala både barnfamilj, sommarhus, eller trädgårdsintresserade. Oavsett så tänkte vi göra ett försök.

2 Välj ett tema

För att kunna skapa en atmosfär som kan tilltala en köpare behöver man se till vem köparen är och vad köparen letar efter. För att skapa en atmosfär så är det en god ide att välja ett tema både när det gäller färger och känsla. Vi valde att förstärka känslan av strandliv och den avslappnande och konstnärliga/estetiska känslan som kommer med temat.

Så här återspeglade vi det konstnärliga i huset:

Mitt rum blev till inspirationsrum med ett par av mina tavlor från den nya serien rosa björkar i centrum.

Den lilla stenrundningen i trädgården blev förvandlad av lite kuddar, ett bord och matta till ett svalkande konstnärstillhåll där målarböcker och pennor fick tjäna som inspiration.

3 Välj färgerskala

Färgskalan måste man också se till för i ett hem ser det sällan ut som taget direkt ur en katalog. Vi har alla våra egenheter som avspeglas i våra väl omtyckta prylar och ofta blir färgskalorna lätt brokiga och en del saker sticker ut och bryter av. Vid en visning vill man försöka skapa ett så enhetligt och harmoniskt intryck som möjligt. Därför är det viktigt att välja färger som arbetar tillsammans och inte ha för många olika som sticker ut.

Vi valde att gå i samma färgskalor som stranden nedanför har ljusa beiga, grå och rosa toner samt ute fick gå i naturens gula färg.

Så här såg det ut därute:

Vid friggeboden ställde vi ut en stol och en kopp kaffe tillsammans med en lysande gul solros i blom.

Det gula gick igen i det mesta i trädgården tillsammans med några lila blommor.

Tyvärr var det mesta i trädgården överblommat då torkan tagit det mesta men lite hade trots allt överlevt.

Soldäcket städades upp.

Likaså ställdes krukor och sådant iordning mellan husen för en lummig och avslappnande känsla.

4 Skala ned

Prylar, prylar, prylar, har de flesta av oss gott om. Och jag är en av dem som gärna har lite fler än färre. Av den anledningen var den här punkten en av de mer svårare för mig. Tanken med att skala ned är att man ska få rummet att se ut som att köparen ska kunna se sina egna saker i rummet. Man ska med andra ord endast trigga fantasin, inte skapa ett färdigt rum med sina personliga och älskade saker. Så skala ned och ta mindre än hälften av vad man tror att man behöver ha. Bort med fotot på älskade faster Berit och ställ hellre dit ett diskret konstverk. Håll tillbaka med prydnadssaker men ha framme ett par väl valda snygga eller intressanta pjäser. Ett mindre inköp av lite enhetliga kuddar och plädar kan ex. höja synintrycket mycket. Ta undan allt sådant som inte tillför såsom mängder med toalettpapper, disk, 15 handdukar, 20 påbörjade böcker, kläder mm.

Det alltid olika vad man själv tycker är snyggt och vad andra gillar. Man får försöka att hålla allt som är personligt nere så att huset kan tilltala köparna. För hur det än är så vill man ju sälja huset inte visa upp det. Dock går det inte helt att hålla personlighet borta vilket inte heller är helt bra eftersom det är trots allt ens egna saker som man stylar med och alla har en egen stil.

Lillans lekrum gjordes of till ett elegant sovrum och en del av leksakerna flyttades istället ut till andra husets arbetsrum som gjordes om till ett lekrum. Detta gav en merkänsla till huset som fick två sovrum istället för ett samt ett rum som skulle kunna tänkas användas som just lekrum eller ett gästrum eller ett arbetsrum, vad som köparen kan tänka sig.

Den lilla toaletten fick lite enkel styling med blommor och spakänsla.

Tvättstugan och toaletten med lite enkla handdukar vikta.

5 Visa inte upp dina pälsklingar

Vem älskar inte husdjur? Ja, ett enkelt svar på den frågan är husköparen. Husdjur sliter på ett hus precis som vi människor men ibland lite mer och det är inget som man vill att husköparen ska gå och kika efter. Ställ därför undan alla matskålar, hundsängar o. dyl.

6 Fräscha upp

Tänk tillbaka på när du själv köpte huset, vad var det som du ville fixa och fräscha upp? Har det blivit gjort eller som i vårt fall blivit liggande i väntan på mer tid? Nu är det dags att plocka fram penslar, hammaren etc. och fixa till alla de där små skavankerna så att huset ser sitt absolut bästa ut.

Sovrummet hade jag som bekant målat om inför fotograferingen och med lite kuddar och överkast blev rummet som nytt.

7 Ta in lite blommor, ljus och färsk frukt

För den sista touchen i hemmet gör fräscha blommor, lite ljus och färsk frukt eller ett nybakat bröd uppskuret på en skärbräda i köket det lilla extra för ögat. Ögat äter är ett talesätt som går att applicera även här.

Vårt kök fick en uppfräschning med ett mindre köksbord än vi tidigare haft. Klassiskt skandinaviska färger med strandväxter och fynd fick tjäna som dekor. Lite färskt grönt från köksträdgården för en lyxig känsla. Och en liten konstnärlig skylt för att bringa allt samman.

Sen är det bara att ta ett steg tillbaka och känna in och fråga, om jag var köpare vad skulle jag tycka?

Så vad tycker ni om huset?

7 things I learned from staging my house

There’s a lot to think about when you’re staging a house. It’s not enough to pack everything into boxes and clean up. You need to stage your house to look it’s very best to get it sold at the desired price. So how to do that?

1. It’s not your home – find your target group.

Well, the first thing to do is to separate yourself from the thought of that it’s your home that your showing/selling. You are not staging your home for likes on Instagram or Facebook, you’re selling your house. From this point your house is a potential home for someone else. So who is this someone els or with a bit more accurate terminology who is your target group? What kind of people would be most likely interested in buying your home?

 When you know that you can start styling your home to create an atmosphere that is attractive and speaks to your target group. 

A great tip is to have a look around your own neighbourhood and see who lives there and what kind of activities can you attend. That usually gives you some kind of clue to whom might be interested. We also asked our broker who he thought would be our target group. According to him we could actually have several different kinds of target groups. That made things a little more complicated for us cause the house could apply to either a family, someone looking for a summer house or someone very interested in gardening. Nevertheless we were going to give it a go. 

2 Choosing a theme

To be able to create an atmosphere that could appeal to a buyer you have to look at who the buyer actually is and what they might be looking for. When creating a specific mood it’s a good start to choose a theme both according to colors and emotions. We chose to enhance the feeling of a beach life and the relaxed artistic feeling and the aesthetics that comes with the theme. 

This is how we reflected the artistic/relaxed beach life theme in the house: 

My room became an inspiration room with a couple of my new paintings from the series pink birches at center. 

The little stone circle in the garden was transformed with a little help from some pillows, a side table and a colourful carpet. It became an outdoor room, a cooling artistic resort where colouring books and pens served as inspiration. 

3 Choose a color scale

Another thing you need to look at in a house is the colour scale. It’s not often you see a home that looks like it stepped right out of the catalog. We all have our different peculiarities which reflects in our beloved things. More then often the colour scale gets mixed and things tend to stick out and not in a good way. At a viewing you want to create a harmonic and unanimous impression as you possibly can. That’s why it’s important that the colours are working together and that you don’t have to many colours that are popping out. 

We choose to work with the same colours as the beach outside with it’s light beige, grey and pink shades and of course natures yellow bright colour that you could find everywhere in the garden outside. 

This is how it looked outside:

By the small cottage we put out a chair and a cup of coffee. Together with a glowing yellow sunflower an idyll was created. You could see the yellow colour almost everywhere in the garden cause most had bloomed over due to the drought. We added a bit of purple to get a little something that would pop out.  

We cleaned up the sun deck and put the flower pots in order between the houses to create a relaxing and leafy feeling. 

4 Scale down. 

Stuff, things and clutter, this is something most of us have an excess of. I’m one of them that most likely have more then little when it comes to things and for that reason this part was a bit more difficult for me. The thought with scaling down is that you want the room to look inviting, but only so inviting that the buyer easily can place there own personal objects into it. You’re not creating a hotel room where they’ll check out, you only want them to check in. That’s why you’d want to trigger their imagination, not create a finished room with your own personal beloved things. A good rule of thumb when scaling down is to take half of what you think you need. So pack down the photograph of beloved auntie Vesta and exchange it for a discrete artwork instead. Keep the trinkets to a minimum but do choose a couple of nice and interesting pieces to decorate with. A smaller investment in some unanimous pillows and blankets can accentuate the room. Put away everything that don’t add like loads of toilet paper, dishes, 15 sets of towels, 20 unfinished books, clothes etc. 

It’s always very different what you yourself like and what other people like. You have to try and keep your personal stuff to a minimum so that the house will appeal to the buyers. Cause after all you want to sell your house, not just show it of. All though it’s not possible or even a good idea cause after all it’s your personal things you are decorating with and we all have our own style. 

My little ones playroom was transformed into an elegant bedroom and part of her toys was moved out to the other house which we use as a work room. This room was remade into a playroom. The transformation created a bigger house which instead of one bedroom got two and one room that the buyer easily could see as a playroom, work room, bedroom or even a guest room. 

The little bathroom in the main house got some styling with some flowers and a little spa feeling. 

The laundry room and bath room was sparingly decorated with some fresh towels. 

5 Do not show of your furry loved ones

Who doesn’t love pets? Well, an easy answer to that question is the house buyer. Pets tend to wear down a house just like we people do but just a little bit more and you don’t want the buyer to think about this when they are looking at the house. So put all food and water bowls and pet beds away for the viewing. 

6 Freshening up

Rewind and think back to when you bought the house. What was it that you wanted to fix and freshen up? Now, have you done it or is it like in our case; it’s been put on the waiting list? Well, now it’s time to take out those brushes, the hammer etc. and fix all of those little things to make the house look it’s very best. 

As you know I’ve painted the bedroom before the photo shoot and with some pillows and blankets the room was totally remade.  

7 Bring in some flowers, candles and fresh fruit

The very last touch that ties together the atmosphere in a house is the flowers, the candles, some fresh fruits or some freshly baked bread, cut on a nice wooden cutting board in the kitchen. 

Our kitchen got a little lift with a smaller kitchen table and classic scandinavian colours with some picked beach plants and other finds served as decor. Some fresh greens from the potager brought that overflowing abundant feeling to life. And a little sign for artistic feel to bring it all together. 

Then all you have to do is to take a step back and ask yourself, – if I was the buyer, would I like it?

So how do you like the house? 

Målning mer än bara konst / Painting – more then just art

Målning mer än bara konst

Är det inte lustigt att man spar på att göra en del saker tills det faktiskt är dags att flytta? Vi har länge tänkt på att, faktiskt redan sedan vi flyttade in i huset att vi skulle måla om sovrummet. Både väggar och det trista trätaket behövde ett ordentligt lyft. Men sen kommer saker emellan och så helt plötsligt står man där ett par år senare och är i farten med att ska sälja huset och behöver piffa till det lite. Då äntligen tar man itu med det. Själv kan jag känna att det blir lite trist att man drar ut på enkla saker som det faktiskt är att måla om ett rum. Och speciellt idag när det finns så bra färger. 

Till vårt sovrum använde vi oss av en färg som heter Sigma coatings Renova Isotop matt stain blocking. Den fungerar som så att man inte behöver grundmåla innan eller ens måla över kvisthål med speciell färg. Den här monsterfärgen tar allt på bara två strykningar. Dessutom kan färgen även användas för att kapsla in dålig lukt som ex. kan bli efter när någon har rökt inomhus. Att måla ett rum som det här tar ungefär 2 dagar om man är själv. Visst det är lite slit men samtidigt så ger det en ganska skön känsla när man efter ett tag befinner sig i ett meditativt tillstånd av att stryka färg på väggen. Bra saker att ha tillgång till när man målar ett rum är någon form av papper att täcka golvet med, gärna modellen grövre, maskeringstejp är ett måste till alla små detaljer som man inte vill få färg på och hellre köpa en rulle för mycket än en för lite då man tenderar att göra av med en hel del. 

Jag använder maskeringstejpen till att allt, fäster pappret på golvet, tejpar lister, vägguttag, lampspottar, dörrhandtag mm. En roller är ett måste om man har stora väggytor som ska målas och gärna med teleskopskaft för det gör det mycket enklare att få ett jämnt resultat när man stryker på färgen. Sen behöver man såklart en mindre pensel till de små detaljerna och listerna. 

För att få en så effektiv arbetsgång som möjligt maskerar jag, om jag ska måla listerna med samma färg, mot taket och mot golvet, samt alla smådetaljer som ska vara intakta. Hela golvet täcks med papper och sen är det dags att börja måla! (Först tar jag med pensel alla lister och sen ca 5 cm ut från varje list på väggen så att rollern inte behöver köra i listen. )

Här tar jag en vägg i taget för det är så varmt att färgen torkar för snabbt annars och då kan det bli hårda linjer något jag vill undvika. Sen åker rollern fram och det gäller att blöta igenom den ordentligt med färg innan man börjar att rolla och sedan se till att ha gott om färg på rollern. Den ska inte droppa men den ska vara blöt. Därefter är det bara att köra på med första lagret, låta det torka och sedan ta lager nr. 2. 

Om man vill vara extra säker på att inte få band på väggen så måla varannan. Vanligen räcker en omgång färg på rollern 2-3 ”rader” för mig och när färgen har torkat så börjar man antingen på rad 2 eller 3 eftersom första strykningen i regel ger lite mer färg än de övriga. För enkelhetens skull kör jag två strykningar och sen kör jag andra omgången från höger till vänster istället vilket gör allt lite enklare. Det är bra att försöka ha ett så jämt tryck över strykningen som man kan för att undvika att väggarna blir flammiga.

Efter väggarna blev det balansakt på stege för att måla taket. Två strykningar även här. Jag måste säga att jag var något skeptisk till om färgen verkligen skulle täcka alla kvistar som jag tidigare varit van vid måste täckas med speciell färg flertalet gånger innan grundfärgen åker på. Men glatt överraskad tog det bara två strykningar och taket var vitt! 

När allt är målat och har torkat är det bra att dra all maskeringstejp för om den får sitta för länge är det lätt hänt att den klibbar fast tillsammans med färgen på vägg, list eller vad det kan vara och bildar hack i färgen när man drar bort den. Det är lika roligt varje gång att se de skarpa kanterna som blir efter tejpen dragits bort. 

Så här blev det!  Och även dörren som sambon ville få målad blev helt ok. 

Vitt och större. Vad är din erfarenhet av att måla rum?

DISCLOSURE: This post may contain affiliate links, including Amazon.com. It allows us to recommend products at no extra cost to you and enables this free content to continue.

Painting – more then just an artform

Isn’t it funny, you always seem to wait until the last possible moment to get to it, don’t you? Well, I certainly have this kind of pattern. We’ve long thought about painting the bedroom, actually since we moved into the house. We thought that both walls and the boring wooden ceiling was in need of a make over but then, life gets in the way and a couple of years later the room still looks the same as before. And now it’s time to move which means we need to see to that the house looks it’s best to attract buyers so now it’s finally time to do some painting. Personally I do feel it’s sad that simple things like painting a room is put on hold like this, especially today when there’s access to such great paint. 

For our bedroom we used a color that is called Sigma coatings Renova Isotop matt stain blocking. With this paint you don’t need to paint a base layer or to cover all branches with a specific paint. This is what I’d call a monster paint (monster being a good thing in this context) cause the paint covers everything with only two coats. And, you can also use the color to incapsulate bad smell, for example if someone has smokes indoors for several years.

It’s a bit of work to paint but after a little while you find yourself in a meditative state when painting the walls up and down. A good thing to have while painting a room is some kind of covering paper for the floors, preferably a paper that’s a bit thicker cause no matter how careful one is there’s going to be some stains. Another thing that’s great to have is a masking tape for all the little details that needs to be covered up before starting. And I’d rather have too much of this then too little.  

I use the masking tape for everything, the paper on the floor, all the electrical outlets, floor and ceiling strips, door knobs, lamp spots etc. A paint roller is a must if you have large wall spaces to paint and if you can a shaft to attach it to, this makes it easier to get an even result when you’re rolling the paint. Then you’ll of course need a smaller brush for the finer details and the stripes. 

For an efficient work pace I mask everything that needs to be covered like stripes and all of the tiny details that needs to be intact. The whole floor is covered with paper and then it’s time to start painting! First I use the smaller brush to paint all of the stripes.

I’m painting one wall at the time cause of the weather. It’s so hot that the paint dries much faster then normal which if you’re not careful can cause harsh lines on the wall, something you wish to avoid unless that’s the look you’re going for of course. From what I’ve been taught you should see to that the roller is really wet with paint and completely moist throughout to get an even result when painting. The roller should be wet but not so wet that the paint starts to drip of. Then you’re good to go. I’m letting the paint dry between layers.  

To be sure not to get any color banding I’m painting every other and try to hold an even pressure. Usually one round of paint lasts 2-3 rows and cause the first row usually gets a little bit more paint you start on either row 2 or 3 when the paint has dried. I do two layers and for simplicity I start one from each side. 

After painting the walls I get to practice my balance on the ladder to paint the ceiling. And two layers here as well. I’ve got to say that I was some bit skeptical about this paint. I wasn’t sure that it would cover all of the knot holes as it promised to do. I’m used to having to cover them with a special paint first a couple of times before using a primer. But happy to say only two layers were needed ant then the ceiling was white as snow!

When the paint has dried the only thing left to do is to pull all of the masking tape and this needs to be done right afterwards cause if it sits too long it tend to stick to the wall and leaves cracks in the paint when you remove it. It’s so much fun each time when you see those sharp lines after the tape is removed.  

So, this is what the room looks like when it’s done! Even the door that my other half wanted to be painted looks ok. The room looks so much bigger and brighter. 

What’s your experience of painting a room? Do you have any tips to share? 

 

DISCLOSURE: This post may contain affiliate links, including Amazon.com. It allows us to recommend products at no extra cost to you and enables this free content to continue.

Stora förändringar / Big changes

Stora förändringar

Ok, som många av er säkert märkt har jag inte postat så många inlägg under sista tiden och det har så klart en väldigt bra förklaring. Under de senaste månaderna har vi haft fullt upp med att förbereda vårt hus genom att fixa till och inreda samt piffa trädgård så fin som möjligt. Allt som inte används har packats ned i lådor. Så vad är på gång? Vi ska flytta! Japp det är sant och även om jag älskar att bo här vid havet och Skånska kusten så är det nu dags för oss att dra vidare. Nästa fråga som kommer är självfallet var vi kommer att landa härnäst och det är ett lite överraskande svar för faktum är att vi inte bara flyttar till en ny stad, vi kommer att flytta till ett nytt land.

Danmark here we come! 

Det är mycket att göra inför en flytt och mängder av saker som måste fixas med. Inte nog med allt jobb som är inför husköp och husförsäljning. Sen ska det även gås igenom alla saker som man samlat på sig och rensas, säljas av och åkas till tippen med. Alla saker som ska med ska packas och många lådor blir det. Här ser ni oss i full fart med att packa lådor med tavlor från olika serier. 

Big changes

So as I’m sure many of you have noticed that I haven’t been posting so much during the last couple of weeks. I promise I do have a good reason. During the last couple of months we’ve been quite busy, not only with preparing to start up my youtube channels but, with preparing our house. We’ve been fixing it up, decorating a bit and doing a lot of gardening to make the house as beautiful as possible. Everything that’s not being used has been packed down in boxes and ceiled. So what’s going on? Well, I’ll tell you, we are moving! Yes, it’s true. Even though I love living here by the ocean, the Scania coast line and all of it’s beauty it’s now time to move on. And next question – where to? This part may be a bit surprising to most people cause we are actually moving not only to a new city and house, we’re moving to a new country. 

Denmark here we come!

It’s so much work to be done before a move, I had totally forgot how exhausting it can be. Not only is there a lot of work with fixing the existing home there’s also the new home to be to consider. Then you remember all the things you’ve gathered during the years that you need to sort through and decide what to keep, sell and what has passed it’s expiration date. Everything has to be packed into boxes, and a lot boxes it is. Here you can see us in packing mode. We are packaging paintings from different series.