Hur långe ska vårt icke jämlika samhälle få fortgå? Working women and absence of equality 

Spread the love

Hur långe ska vårt icke jämlika samhälle få fortgå?

Idag dök ett inlägg upp som fångade min uppmärksamhet. Det var en artikel som återkommer år efter år. Den handlade om att från i fredags arbetar alla kvinnor i EU gratis tills årsslutet.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_en.htm

Det gör mig ont att läsa att vi som kvinnor blir andra klassens medborgare trots att det kontinuerligt hävdas att vi lever i jämlika samhällen. Nej, det gör vi inte. Vi kommer inte att göra det så länge som kvinnors arbete nedvärderas lönemässigt. Hur förbenat svårt ska det vara att se till att det är lika lön för lika arbete oavsett kön!  

Hur kan man tycka att det är ok att få mer betalt än sin kollega bara för att man är av ett annat kön inte för något som man åstadkommit? Vart finns stoltheten? Är vi alla så låga varelser att vi lever och anammar regler som bara gynnar den egna individen? Jag säger inte att alla står för ojämlikhet, jag tror bara att det har gått så långt att det har blivit vardag och inget som ges en närmare tanke. Är det inte dags för förändring?

Vad är det för företag vi skapar när de som gör mindre, presterar sämre premieras och får högre positioner, förmåner och bättre lön? (naturligtvis inte i alla fall). Kommer verkligen de företagen att växa till sin fulla potential på det viset? Generera maximal vinst? Bara tankar som florerar…

Dagens v-log handlar passande nog om att tvätta vilket är något som varit kvinnans jobb genom tiderna. 

Laundering like it's the 19'th century & Painting Seascape in acrylic
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Working women and absence of equality 

Today a post caught my attention. It was an article that comes every year and to be honest it’s getting old. The article was about women in the EU has since Friday been working for free and will until the new year.

It hurts that we as women are treated like secondary citizen even though it’s so often emphasised that we live in equal societies. No, we don’t. And we won’t for as long as womens work is devalued by the pay check. Now let me be frank, how damn hard can it be to see to that there will be equal pay for equal work regardless of sex! 

How can anyone think that it’s ok to get more pay then their college merely on the fact of different sex, not because of something accomplished? Where is the pride? Are we all such low living creatures who only embracing the laws of nature benefitting the one who cries loudest? I’m not saying that everyone stands for inequality, I’m only questioning it. Isn’t it time for a change?

What kind of companies are we creating when the ones who do less, have less quality work are premiered to get higher positions, benefits and better pay? (of course not in all cases) Will the companies really grow to their full potential in this way? Will they receive the maximal profit? Just some thoughts…  

Todays v-log is fittingly about doing laundry something that has been assigned to women for centuries.  

Laundering like it's the 19'th century & Painting Seascape in acrylic
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

Equipment in the video:

Biobased laundry detergent https://amzn.to/2QnYres (not the brand I got)
Wood laundry clamps https://amzn.to/2JANVxD
Washing machine https://amzn.to/2RCeoxL (equal to the one I got)

Ceramic pan https://amzn.to/2F0f3rj

Acrylic paint Winsor & Newton:
White https://amzn.to/2Dnr20D
Deep turquoise https://amzn.to/2DoPoqC
Phtalo blue https://amzn.to/2SK1hvM
Payne´s grey https://amzn.to/2DkFOFb
Cerlean blue https://amzn.to/2JBIj6p
Lemon yellow https://amzn.to/2JBDdXT
Yellow ochre https://amzn.to/2Dlwcdu
Cadmium yellow deep hue https://amzn.to/2CY47aS
Canvas 9 x 12 https://amzn.to/2SKkHR1 (not the brand I used )
Brushes https://amzn.to/2PE41Mq

DISCLOSURE: This post may contain affiliate links, including Amazon.com. It allows us to recommend products at no extra cost to you and enables this free content to continue.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of